Metal Fırtına ruhunu kuşanmaya!

OHAL’le beraber kontrolden çıkan tüm düzen güçlerini karşısına alacak olan metal işçisi, yasakçı ve yasalcı zihniyetlere karşı 2015 yılınının Mayıs ayında başlayan Metal Fırtına'yı kendine rehber almalıdır.

Metal sektöründe grev yeniden kapıda. Geçtiğimiz dönem MESS’ten kopan patronların oluşturduğu EMİS ile Birleşik Metal-İş arasında uyuşmazlık zaptı tutuldu, grev ilanları fabrikalara asıldı. Türkiye’nin ve dünyanın içinde olduğu ekonomik krizin faturası işçi sınıfına işten atmalarla düşük ücretlerle, ağır vergi yüküyle ve tüketim malzemelerine gelen zamlar ile ödettirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle MESS ile TİS görüşmelerinin hemen öncesinde başlayıp grev aşamasına gelen grev süreci, hem sözleşmeler kapsamındaki binlerce metal işçisini hem de yaşamı köleleştirilmeye çalışılan milyonlarca işçiyi dolaysız olarak ilgilendiriyor. EMİS fabrikalarında sözleşme görüşmeleri başladığından beridir yaptıkları eylemlerle taleplerdeki kararlılıklarını gösteren metal işçileri sözleşme sürecinin gelip dayandığı grev aşamasına da bu gözle bakmalıdır. EMİS’ten koparılıp alınacak tüm haklar, sadece sözleşme kapsamındaki işçiler için değil diğer metal fabrikalarındaki işçiler için de yol açıcı nitelikte olacaktır.

Bu önemden dolayı greve yürüyen metal işçileri geçmişinden dersler çıkarmalı ve grevin zaferi için yolunu deneyimleri ile aydınlatmalıdır. Bilindiği gibi 2015 TİS görüşmeleri tıkandığında metal işçisinin doğrudan basıncı ile sendika genel merkezi grev kararı almıştı. Greve çıkılan günün akşamında Bakanlar Kurulu apar topar bir şekilde ‘milli güvenlik’ gerekçesi ile grevi yasaklamış, Birleşik Metal-İş yönetimi ise işçilere sormadan, hatta onayını almadan grev yasağına boyun eğmiş, greve devam diyen metal işçilerini ise fabrikalara sokmuştu. Grev gibi kazanım için etkili bir silahı kullanmak, metal işçisinin iradesini taşımak yerine süreci fabrikalarda mesaiye kalmama gibi pasif biçimlere büründürmüş, işçilerin iradesini ezmişti. Sonuç olarak, işçilerin fabrikalar arası birliğini, ortak mücadelesini ve taleplerini esas almak yerine patronlarla yapılan tekil protokollere imza atmıştı.

EMİS kapsamındaki metal işçileri bu sene grevin yasaklanma ihtimalini göz önüne alarak sürece hazırlanmalıdır. Zira OHAL’i fırsatçılığa çevirip patronlara sınırsız destek sunan AKP iktidarı, metal işçisinin yoluna taş koymaktan geri durmayacaktır. Bunu şimdiden görebiliyoruz. AKP iktidarı işçilerin Gebze’de bir düğün salonunda toplantı yapmasına dahi tahammül edemedi, OHAL gerekçesi ile toplantıyı yasakladı. Fabrikalarda yapılan yürüyüşlere polis ordularını yığarak metal işçisine korku salmaya çalıştı. Yarın grev günü gelindiğinde hükümetin grevi yasaklaması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Metal işçisi grevin yasaklanmasına karşı greve devam iradesi ile cevap vermeli, bu kararı tek başına sendika yönetimine bırakmamalıdır. Böylesi bir tutuma girişenlerden ise hesap sormalıdır.

Bugüne kadar süreci TİS komiteleri ile sürdüren metal işçileri, komitelerini göstermelik olmaktan çıkartıp grev komitelerine çevirmeli ve komitelerini alta doğru yayarak birliğini çelikleştirmelidir. ‘Söz, yetki, karar’ hakkının hakim olduğu bir anlayış yaratarak grevi sonuna kadar götürme iradesi ile davranmalıdır. Birleşik Metal-İş yönetiminin son yıllarda sadece fabrikalara sıkıştırmaya çalıştığı eylem anlayışı yerine grevi yayma, çevre fabrikalara, şehir merkezlerine taşıma perspektifiyle hareket etmelidir.

OHAL’le beraber kontrolden çıkan tüm düzen güçlerini karşısına alacak olan metal işçisi, yasakçı ve yasalcı zihniyetlere karşı 2015 yılınının Mayıs ayında başlayan Metal Fırtına'yı kendine rehber almalıdır. Metal Fırtına sürecinde ihanet sözleşmesinin imzalanmasına rağmen Bursa, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Sakarya gibi illerde metal işçileri fabrikalarını işgal ederek yasaklara takılmadan belli kazanımlar elde ettiler. Metal fırtınada olduğu gibi, kendi karar alma mekanizmalarını kuran ve işleten, işçinin iradesinden bağımsız hareket eden sendikal anlayışları mahkum edip grev yasaklarına karşı fiili-meşru mücadele ruhunu kuşanan metal işçisi, EMİS patronlarını dize getirmeyi başaracaktır.