İzmir’de 'İşçiler Hayır Diyor' toplantıları

İzmir’de referandum çalışmaları kapsamında örgütlenen ‘İşçiler Hayır Diyor’ toplantıları devam ediyor.

'İşçiler Hayır Diyor' çalışmasının yerel çalışma birimlerinin oluşturulması için yapılan çalışmalar Buca ve Aliağa’da düzenlenen toplantılarla devam etti. Toplantılarda, süregiden çalışmanın yönelimleri ve kampanyayı büyütmek için yapılması gerekenler ele alındı.

Buca İnisiyatifi toplantısı

Buca toplantısının açılış konuşmasında, Ege İşçi Birliği’nin “İşçi sınıfı ülkenin geleceğini tartışıyor” ismiyle örgütlediği forumda “İşçiler Hayır Diyor!" başlığı altında bir çalışma başlatılmasının karar altına alındığı, bu çalışmanın yerel ayaklarının örgütlenmesi için ilk toplantının 12 Mart'ta Çiğli’de gerçekleştiği, bugün (19 Mart) Aliğağa ve Buca’da iki ayrı toplantı örgütlendiği, geride kalan süre zarfında ise forumda alınan diğer kararlar doğrultusunda bir faaliyet yürütüldüğü aktarıldı. Bu faaliyet kapsamında, 'İşçiler Hayır Diyor' başlığı altında çıkarılan gazete, başlayan afiş ve bildiri çalışmaları, yapılan fabrika ve kahve toplantıları hakkında bilgi verildi.

Daha sonra çalışmanın doğru bir temelde örülebilmesi için, işçilerin neye, niçin ve nasıl ‘Hayır’ demesi konusundaki açıklığın önemli olduğuna dikkat çekilerek, deneyimler üzerinden bu konudaki temel sorun alanları ele alındı.

Ağırlıklı olarak tekstil işçilerinin katıldığı toplantıda söz alan işçiler referandum sürecinin önemine değinirken fabrikalardaki huzursuzluğa dikkat çektiler. Söz alan tekstil işçileri gündelik sorunlarla referandum arasındaki bağın iyi kurulması gerektiğini söyleyerek somut örnekler üzerinden bu sorunu tartıştılar.

Tartışmalarda öne çıkan bir başka konu, işçilerin çoğunun, soruna, oy verdiği parti üzerinden yaklaştığını gösteren örnekler oldu. Sınıfsal sorunlarla süreç arasındaki bağın doğru kurulmasının, “sorunun parti meselesi değil, sınıf meselesi olduğunun” iyi anlatılmasının öneminin tartışıldığı toplantıda, 16 Nisan sonrası durum üzerine de tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalarda 17 Nisan günü sonuç ne olursa olsun mücadelenin kaldığı yerden aynı şiddetiyle devam edeceği vurgulanırken, referandumun sonucunun esas olarak bu mücadelenin sadece  “yeni koşullarını” belirleyeceği, dolaysıyla sonuç ne olursa olsun işçi sınıfı için mücadelenin aralıksız olarak süreceği vurgulandı.

Toplantıya katılan bir Emekli-Sen’li, çalışmaya şube olarak destek vereceklerini söyledi.

Toplantıda ev, kahvehane ve fabrika toplantıları yapma, 'İşçiler Hayır Diyor' gazetesini yaygın olarak kullanma kararları alındı. Tüm katılımcılar, gazeteyi ve stickerları alarak  toplantıdan ayrıldı.

Aliağa toplantısı

Petkim, Tüpraş, STAR Rafineleri, Nemrut Liman ve Bakırçay sanayisinden işçilerin katıldığı toplantıda canlı tartışmalar yürütüldü. Referandum sürecinin nasıl ele alınması gerektiği üzerine yapılan sunumun ardından bugüne kadar yapılanlar ile ilgili bilgiler verildi.

Toplantıda ‘Hayır’-‘Evet’ kutuplaşmasının dayandığı temeller, somut örnekler üzerinden ele alındı. Verilen iş yeri örneklerinin çoğu, işçilerin çoğunun siyasal bir sınıf bilincinden yoksun, oy verdikleri siyasal partinin tercihine göre davranan bir durumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İşçilerin referandumda sınıfsal tutum almasının önemi vurgulanan toplantıda, bunu sağlamanın yolunun, sınıfın temel talepleri ile referandum süreci arasında bağın daha ikna edici ve doygun olarak anlatılması olduğu belirtildi. Mevcut kutuplaşma tablosunun bir çırpıda ortadan kalkamayacağı vurgulanırken, esas çözümün sınıfın siyasal bilincini geliştirmekten geçtiğinin, bunun için bir yandan somut talep ve sorunlar üzerinden mücadele yürütülürken öte yandan siyasal gerçeklerin döne döne açıklamasının şart olduğunun altı çizildi.

Son olarak, 16 Nisan sonrası durumun ele alındığı toplantıda sandıktan ‘Hayır’ çıksa bile,  hem tek adam diktatörlüğü dayatmasının hem de sermayenin genel saldırılarına karşı mücadelenin devam edeceği, referandum sürecinin bu bakışla ele alınması üzerine değerlendirme yapıldı. Toplantıda, 'İşçiler Hayır Diyor' gazetesini toplu dağıtımlara konu etme ve 2 Nisan Pazar günü Aliağa merkezde aynı başlık altında geniş bir forum yapma kararı alındı.

Özgün bir örgütlenme süreci içinde bulunan Star Rafineri inşaatı işçilerinin “‘Hayır’ oyu vermek için bile zaman bulacak mıyız belli değil” dediği ve Star Rafineri kampındaki insanlık dışı yaşam koşullarını anlattığı konuşma dikkat çekti.

***

Bu toplantılarla birlikte 'İşçiler Hayır Diyor' çalışmasının 3 temel alandaki yerel inisiyatifleri oluşturulmuş oldu. Kızıl Bayrak’a konuşan inisiyatif bileşenleri, inisiyatifin önümüzdeki dönem çalışmalarında kahvehane, fabrika ve ev toplantılarının ön plana çıkacağını, ayrıca yapılan yerel toplantılarının sonucu olarak daha geniş etkinlikleri zorlayacaklarını söylediler. İnisiyatif bileşenleri, Mehtap Mahallesi’nde ilk adımının atılmasına ön ayak oldukları “mahalli hayır inisiyatiflerinin” ise bu çalışmadan daha bağımsız olarak biçim alacağını söylediler.

Kızıl Bayrak / İzmir