“İstihdam seferberliği” patronlara yarıyor

Üretimin toplum yararına değil de kâr için yapıldığı kapitalist özel mülkiyet düzeninde işsizliğe kalıcı ve gerçek bir çözüm bulunamaz.

AKP iktidarının referandum rüşveti kapsamında gündeme getirdiği “istihdam seferberliği” her açıdan patronlara yarıyor. Bugüne kadar kayıt dışı işçi çalıştıran patronlar, “istihdam seferberliği” kapsamındaki teşviklerden yararlanmak adına, işçilerini yeni işe almış gibi kayda geçiriyor. “Maliyeti” azaltmak için kayıt dışı işçi çalıştıran patronlar, işçilerini kayda geçirerek bu teşviklerden yararlanıyor. 45 işçiyi işe alan bir patron, her ay 35 bin liralık destekten yararlanabiliyor.

Ortaya çıkan tablo da, işçi sınıfının büyük bir sorunu olan güvencesizliğin/kayıt dışılığın çözüldüğü yanılsaması yaratıyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle'nin yaptığı bir açıklamada, 2000'lerin başında yüzde 60 olan kayıt dışılığın, yüzde 40'ın altına indiğini söylemesi bu durumu yansıtıyor. Bunun gibi yansıyan bilgiler, teşvikten yararlanmak için işçilerini kayda geçiren patronların, teşviklerin kesilmesi gibi bir durumda “güvenceli” işçileri de tekrar güvencesizliğe mahkum edeceklerini gösteriyor. Zira teşvikten yararlanmak için işçilerini 3 ay sigortasız bırakıp, yeni işçi almış gibi göstermeye çalışan patronların bu ayak oyununun yaygın olduğu ifade ediliyor.

“İstihdam seferberliği” referandum yatırımı

Sermaye devleti işsizliği çözmeye çalışmadığı gibi, işçi ve emekçilerin vergileriyle oluşturulan devlet kaynaklarını kriz ortamında sermayeye teşvik adı altında peşkeş çekerken, emekçilerin gözünü de “iş sahibi yapma” yalanıyla boyamaya çalışıyor. Zira AKP iktidarı her seçim öncesinde yaptığı gibi, koruyucusu olduğu sermaye düzeninden kaynaklanan, işçi ve emekçilerin yaşadığı sorunları istismar ederek, vaatler sunarak ya da günümüzde olduğu gibi “geçici” ve sahte adımlar atarak, işçi ve emekçileri kandırmaya, onlardan oy toplamaya çalışıyor.

“İstihdam seferberliği” adı altında bir yandan patronlara teşvik sunan AKP iktidarı, bir yandan da “iş sahibi yaptığı” emekçilerin referandumda 'Evet' oyu vermesini sağlamaya çalışıyor. İşçi ve emekçilerin işsizlik sorununu çözdüğünü iddia eden AKP, geçici işçi alımları ile doğrudan referandum yatırımı yapmak için adımlar atmıştı. Geçici işçi alımı için başvuru yapan emekçilerin sayısının, alınacak işçi sayısını katlayarak aşması da, işsizlik sorununun ne yakıcı boyutlara vardığını bir kez daha göstermişti.

İşsizliğin çözümü sosyalizmde mümkün

İşsizlik kapitalizmin yapısal bir sorunudur. “Maliyeti düşürmek” adına sermaye, daha az işçiyle daha çok üretim yapmaya çalışarak kâr oranını arttırmaya çalışır. Üretimin toplum yararına değil de kâr için yapıldığı kapitalist özel mülkiyet düzeninde işsizliğe kalıcı ve gerçek bir çözüm bulunamaz. İşsizliğin çözümü, üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin olmadığı sosyalizmde, işçi sınıfı iktidarında mümkündür.