DEV TEKSTİL: Tekstil işçilerinin birliği için ileri!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), “Baskı ve sömürüye karşı tekstil işçilerinin birliği için ileri” şiarıyla açıklama yayınlayarak öncü, ilerici tekstil işçilerini bu yolda adım atmaya çağırdı. Açıklamada sürecin ilk adımı olarak İstanbul’da yerel sempozyum gerçekleştirileceği, bunun için de 25 Aralık Pazar günü İşçilerin Birliği Derneği’nde toplantı yapılacağı duyuruldu.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), “Baskı ve sömürüye karşı tekstil işçilerinin birliği için ileri!” şiarıyla açıklama yayınladı. Ülke genelindeki artan baskı koşullarının, OHAL uygulamalarının işçi sınıfına daha fazla kölelik demek olduğuna değinilen açıklamada, en ağır şartların tekstil işçilerine dayatıldığına dikkat çekti. Tekstil patronlarının birlikte hareket ederek, örgütlü bir şekilde krizleri fırsata çevirdiğine ve faturanın tekstil işçilerine ödettirildiğine değinilerek tekstil işçilerinin içerisinde bulunduğu durum özetlendi.

Bu tabloya karşı işçilerin de birlik içerisinde olması ve örgütlenmesi gerektiği belirtilerek şöyle denildi: “Sendikamız tekstil işçilerinin birliğine olan ihtiyacı görmektedir. Bu ihtiyaca yanıt verecek adımları atmak için başta öncü tekstil işçileri olmak üzere bütün tekstil işçilerini kendi birliklerini oluşturmaya davet etmektedir. Bu bakışla tekstil işçilerinin birliği için hiçbir ayrım gözetmeksizin (farklı sendika üyesi, sendikasız, sigortasız…) öncü tekstil işçilerini bir araya gelmeye davet etmektedir.”

Tekstil işçilerinin birliği için ilk adım olarak İstanbul’da yerel sempozyum gerçekleştireceğini duyuran DEV TEKSTİL, sempozyumun örgütlenmesi ve hazırlık çalışmalarını yürütecek hazırlık komitesinin oluşturulması için öncü, ilerici tekstil işçilerini 25 Aralık Pazar günü İşçilerin Birliği Derneği’nde bir araya gelmeye çağırdı. Açıklamada toplantı saatinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

DEV TEKSTİL’den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Baskı ve sömürüye karşı
Tekstil işçilerinin birliği için ileri!

 

Kapitalist dünya düzeninin yaşadığı kriz ve bunun ülkemizdeki yansımaları işçi ve emekçilere ek faturalar olarak kesiliyor. Bu tabloya bir de baskı ve zorbalığın artmasını sağlayan OHAL uygulamaları eklenince, tablo işçi ve emekçiler için daha vahim boyutlar alıyor.

Ülke genelinde hayata geçirilen baskı ve sömürü uygulamalarından en fazla etkilenen sektörlerin başında tekstil geliyor. Kriz dönemlerinde kazanılmış hakların gaspı, toplu tensikatlar, yasa dışı-kuralsız çalışma uygulamaları, düşük ücretler, sigortasız çalışma vb. ilk elden tekstil sektöründe yaygın biçimde uygulanıyor. Tekstil işçileri ve bütün işçiler tam bir sömürü cehennemi içine sürükleniyor. Böylece patronlar yarattıkları krizin faturasını işçilerin sırtına yıkarak kârlarından zarar etmemiş oluyorlar.

Her kriz dönemi patronların iştahını kabartan bir fırsata dönüşüyor. 2008 krizinde fırsatçılık yapan patronlar, işçilerin örgütsüzlüğünden faydalanarak ücretleri azaltma, sosyal hakların olduğu yerlerde bu hakları gasp etme, ücretsiz çalışma dayatması, fazla mesai ücreti vermeme gibi uygulamaları hayata geçirdiler. Ardından tekstil patronları kârlarını birkaç kat arttırdıklarına dair açıklamalar yaptılar. Böylece kriz patronlar için “teğet” geçmiş oldu. İşçiler için ise kölelik zincirlerine yeni halkaların eklendiği bir süreç yaşanmış oldu…

Tekstil patronları örgütlü hareket ediyorlar. Tekstil işçilerini daha fazla sömürmek için her gün yeni sömürü programları oluşturuyorlar. İTKİB, İHKİB, TTSİS gibi patron örgütleri, daha fazla sömürmek için oluşturdukları programları bir bir hayata geçiriyorlar. Gözü dönmüş patronları temsil eden örgütlerin yöneticileri ağızlarını her açtıklarında tekstil işçilerine cehennem koşullarını reva görüyorlar.

Patronlar 2017’de işçi ve emekçilere dönük daha azgın saldırıları hayata geçirmek için hazırlık yapıyorlar. Patronların karşısında örgütsüz ve dağınık bir işçi sınıfı olursa saldırılarını bir bir hayata geçirirler. Bu duruma dur diyebilmenin tek yolu var! O da, işçilerin birliği mücadelesini güçlendirmektir. Patronların saldırılarına karşı koymak için hazırlanmak ve mücadele etmektir. Bunun yolu da fabrikalarda, havzalarda ve sömürünün olduğu bütün alanlarda işçilerin bilinçlenmesi ve örgütlenmesi için kararlı bir mücadele örgütlemekten geçiyor.

Tekstil işçisi, işçi sınıfına dayatılan baskı ve sömürü koşullarına karşı kendi alanından yanıt üretmeli, tekstil patronlarının karşısına örgütlü işçiler olarak çıkmalıdır. Kölelik koşullarına karşı kendi mücadele taleplerini oluşturmalı ve bu talepler uğruna dişe diş mücadeleyi örgütlemelidir. 

Sendikamız tekstil işçilerinin birliğine olan ihtiyacı görmektedir. Bu ihtiyaca yanıt verecek adımları atmak için başta öncü tekstil işçileri olmak üzere bütün tekstil işçilerini kendi birliklerini oluşturmaya davet etmektedir. Bu bakışla tekstil işçilerinin birliği için hiçbir ayrım gözetmeksizin (farklı sendika üyesi, sendikasız, sigortasız…) öncü tekstil işçilerini bir araya gelmeye davet etmektedir.

Tekstil işçilerine dönük hayata geçirilen kölelik uygulamalarına ve patronların hayata geçirmeyi hedeflediği yeni baskı ve sömürü koşullarına karşı mücadele taleplerimizi oluşturmak, örgütlenme araç ve yöntemlerini saptamak için toplantılar, sempozyum vb. örgütleme çağrısı yapmaktadır.

Bunun ilk adımı olarak sendikamız yukarıda belirtilen çerçevede İstanbul’da yerel bir sempozyum örgütlenmesi için çağrı yapmaktadır.

Sempozyumun örgütlenmesi ve hazırlık çalışmalarını yürütecek hazırlık komitesinin oluşturulması için öncü ilerici tekstil işçilerini bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Vakit kaybetmeden adım atmak için 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek toplantıya bütün işçileri katılmaya davet ediyoruz.

Yaşasın işçilerin birliği!

NOT: 25 Aralık Pazar günü yapılacak toplantı İşçilerin Birliği Derneği’nde gerçekleştirilecektir. Saati sendikamızın facebook sayfasından duyurulacaktır. Toplantı bütün işçilerin katılımına açıktır.

İletişim: 0535 915 32 45

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası
22 Aralık 2016