BES İstanbul 3 Nolu Şube Genel Kurulu gerçekleşti

Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Genel Kurulu 19 Mart Pazar günü tamamlandı. Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD), Demokratik Emek Platformu (DEMEP) ve Emek Hareketi’nin (EH) oluşturduğu liste ile Kamu Çalışanları Birliği’nin (KÇB) de içinde yer aldığı Sınıf Sendikacılığı İnisiyatifi (SSİ)’nin oluşturduğu liste yarıştı.

Büro Emekçileri Sendikası(BES) İstanbul 3 No.lu Şube Genel Kurulu 19 Mart’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi Nazım Hikmet Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Genel kurulda Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD), Demokratik Emek Platformu (DEMEP) ve Emek Hareketi’nin (EH) oluşturduğu liste ile Kamu Çalışanları Birliği’nin (KÇB) de içinde yer aldığı Sınıf Sendikacılığı İnisiyatifi (SSİ)’nin oluşturduğu liste yarıştı. Ayrıca iki ayrı bağımsız aday da seçime katıldı.

Genel Kurul öncesi yapılan ilk dörtlü görüşmede DSD, DEMEP ve EH “herkesten olsun” anlayışı ile yönetim kademelerini paylaşma niyetlerini ortaya koyarken, SSİ ise bir dönemsel program etrafında buluşmak gerektiğini dile getirdi. İkinci görüşmeye bir tartışma programı ile katılan SSİ, diğer muhatapların programa dayalı bir birlikteliği temel almamaları ve herkesin olduğu bir “güçlü yönetim” belirlemeyi ileri sürmeleri nedeniyle görüşmelerden çekildi. SSİ programında beş temel başlık yer alıyordu. Program taslağı temel olarak şunları içeriyordu:

1- İhraçlara ve iş güvencesinin gaspına karşı direnişleri eksen alan bir mücadele geliştirilmesi, mevcut direnişlerle eylemli desteğin büyütülmesi ve şube tarafından yapılan maddi dayanışmanın da sürdürülmesi, direnişte yer alan emekçilerle birlikte işyeri gezilerinin örgütlenmesi, şube yöneticilerinin koordineli olarak bu direnişlerde fiilen yer alması ve bu iradenin bir önerge ile Şube Genel Kurulu’na ve Merkez Genel Kurulu’na taşınması

2- Merkez Yönetim Kurulu’nda profesyonel yönetici sayısın üçe düşürülmesi yönünde bir önergenin Şube Genel Kurulu’nda karar altına alınarak Merkez Genel Kurulu’na taşınması

3- Şube yönetiminin çoğunluğu KESK İstanbul Şubeler Platformu’na katılmayı savunmasına rağmen, üç yıldır şube başkanlarının katılımı ile oluşturulan Şubeler Platformu’na katılmayan şubenin bu toplantılara düzenli olarak katılması

4- Şubede mali disiplin ve denetim konusundaki eksikliklerin giderilerek, yönetim kurulu ve Şube Temsilciler Kurulu toplantılarında fiili harcamalar üzerinden hazırlanacak mali rapor sunulması

5- Üç yıllık dönemde düzenli olarak işyeri gezileri yapılmadığından, yeni dönemde işyeri gezilerinin düzenli olarak yapılması ve sendikal izinlerin haftalık mücadele ve çalışma programı doğrultusunda kullanılması

SSİ dışındaki diğer üçlü grup bu önerilerin bir bölümünü “imzamızı atarız” gibi ağız ucuyla kabul etmiş, profesyonel sendikacılığın sınırlandırılmasının ise gündemlerinde olmadığını söylemiştir. SSİ sözcüleri tarafından “Yeni yönetimi oluşturduğumuzda direnişlere katılacak ve direnişlerde yer alan üyelerin fiili olarak yanında olacak mısınız?” yönündeki sorusunun cevapsız bırakılması üzerine SSİ görüşmeleri sonlandırdı. SSİ, genel kurulda da ortaya koyduğu program çerçevesinde bildiri çıkartarak ve kürsü konuşmaları ile delegelere seslenirken, üçlü grup ise herhangi bir bildiri çıkarmadığı gibi kürsü konuşmalarında da delegelere bir program sunmadı. Seçimlerin sonucunda üçlü grup tarafından oluşturulan liste tüm yönetim kurulu üyeliklerini ve üst kurul delegeliklerini kazandı.

SSİ bileşenleri, ihraç edilen emekçilerin direnişlerine dönük yürüttükleri çalışmalar ve yine direnişteki emekçilerle dayanışma amacıyla gerçekleştirilen 8 Mart etkinliğinin çalışmaları nedeniyle genel kurul sürecini önceleyen dönemde iş yeri gezileri yapamamış ve delegelere dönük bir çalışma örgütleyememişti. Genel kurul günü yapılan çalışmalar ise delegeleri taraflaştırmaya yetmediği gibi 90 civarında delege ise genel kurula katılmadı. Kısacası SSİ genel kurulu önceleyen dönemde bir çalışma örgütleyemedi. Tüm bu eksikliklere karşın, listeyi delememiş olsalar da, kendilerini “ana dinamik” olarak gören üçlü grubun karşısında aldıkları oy oranı SSİ’nin şubenin en temel dinamiği olduğunu gösterdi. DSD, DEMEP ve EH’nin oluşturduğu liste en yüksek 96 oy alırken, SSİ en yüksek 52 oy aldı.

Genel kurulda KÇB’liler tarafından da “Kamu Çalışanları Birliği Mücadele Programı ve İşleyişi” başlıklı broşür dağıtıldı.

BES üyesi bir KÇB’li