Karşımızda, Türkiye gericiliğinin en uç biçimlerinin bir ittifakı, onların oturtmaya çalıştığı yeni bir rejim, bunun kendini tüm topluma, herşeyden...

Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) Yurtdışı Örgütü Newroz bildirisi yayımladı.

Elbette sendikal mücadelenin işçi sınıfına kazandıracaklarının belli bir sınırı vardır. Zira bu sınırlarda kalan mücadele ile ne sömürü ne ücretli...

Sınıf için ilk hareket noktası çoğu zaman ekonomik-demokratik taleplere dayanır. Elbette işçi sınıfı için bu mücadele önemlidir ve bu alanda kazanım...

Tayyip Erdoğan “başkanlık sistemi” biçimi içinde işçi sınıfı ve emekçiler karşısında sermayenin “demir yumruğu” olmaya soyunmaktadır. Ve zaten işin bu...

Proletarya devrimine öncülük edecek ve sosyalist toplumu kuracak yegane sınıf ise işçi sınıfıdır. Bu tarihsel misyonu onun adına hiçbir güç...

Bilindiği gibi kişilere ilişkin “efsanevi” nitelemesi tümüyle olumlu anlam yüklüdür; gerçekleştirilmesi zor, hatta imkansız gibi görünen önemli işleri...

AKP, daha doğrusu onun temsil ettiği zihniyet, ideoloji, kültür, bunların maskelediği toplumsal güçler, sınıfsal çıkarlar ve sermaye grupları, cemaat...

Kapitalizmin üst aşaması olan emperyalizm, emperyalizm olarak kaldığı sürece temel özelliklerinden vazgeçemez. Zira bu özellikleri yaratan sistem,...

Binlerce yıl devlete gerek duymadan, devleti tanımadan yaşayan insan soyu, muhakkak ki, bu şiddet aygıtından arınmış bir dünyayı yeniden kuracaktır.