AKP, daha doğrusu onun temsil ettiği zihniyet, ideoloji, kültür, bunların maskelediği toplumsal güçler, sınıfsal çıkarlar ve sermaye grupları, cemaat...

Kapitalizmin üst aşaması olan emperyalizm, emperyalizm olarak kaldığı sürece temel özelliklerinden vazgeçemez. Zira bu özellikleri yaratan sistem,...

Binlerce yıl devlete gerek duymadan, devleti tanımadan yaşayan insan soyu, muhakkak ki, bu şiddet aygıtından arınmış bir dünyayı yeniden kuracaktır.

(TKİP'nin 18. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yapılan konuşma...)

Lenin ulusal sorunda Marksist bakışı geliştirmiş, emperyalizm çağına uygun teorik yenilenmesini sağlamıştır. Marx’ın “başka bir ulusu baskı altında...

Parti ile militanları arasındaki ilişki burada karşılıklıdır, diyalektik bir bütünlük oluşturmaktadır. Parti çizgisi ve yaşamı böyle devrimcilerin...

Rusya’da devrimci sınıfla birleşmiş, devrimci teoriyle donanmış devrimci partiyi durdurabilecek bir güç yoktu artık. Buzu kıran yolu açan şanlı Ekim...

En son örneğini yeni savaş ve saldırganlık politikasının uygulanışında görmekte olduğumuz gibi, düzenin denetimini aşmayan örgütlenmelerin siyasal...

Can çekişen emperyalist kapitalizm dünyamızı büyük bir yıkıma doğru sürüklüyor ve bu gidişe dur diyecek yegane güç örgütlü-devrimci işçi sınıfıdır....

Günümüz Ortadoğu’sunda bazı statükolar, özellikle de Kürt sorunuyla bağlantılı olarak, kaçınılmaz olarak değişecektir. Fakat Türk sermaye devletinin...