“Kadınlar kavganın içinde özgürleşiyor!”

Emekçi Kadın Komisyonu’na sevgilerle...

Merhaba,

Mirabel Kardeşler’in egemenlere karşı devrimci direnişle yaratılan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, bu yıl, kapitalist sömürü zincirlerinin katlettiği mevsimlik tarım işçisi kadınlara, Rojava’da, Kobanê’de, Şengal’de emperyalist gerici çetelere karşı direnen Kürt kadın savaşçılara, tecavüzcüsünü öldürdüğü suçlamasıyla İran’da katledilen (idam edilen) Reyhanen Jabbari’ye, Greif işgalinde ve direnişinde en önde mücadele eden kadın işçilere ait bir isyan gününe dönüşmüştür.

Kapitalist sömürü düzeninin örgütlediği cinsiyet ayrımcılığı ve aşağılanma dur durak bilmeyen kadın cinayetleri ile sürerken, kadınlar Suriye ve Irak’ta açık bir şekilde yaşlarına göre fiyatlandırılıp cinsel bir meta ve hizmetkar olarak köle pazarlarında satılıyor. Kadının fabrikalardaki artı-değer sömürüsü de, tarım işçisi ve ev işçisi kadınların ucuz işgücü olarak köleleştirilmesi de dur durak bilmiyor. Haziran Direnişi’nde kitlesel olarak en önde militanca mücadele eden kadınlar, emperyalist gerici savaş makinesi IŞİD’e karşı yiğitçe dövüşüyor.

Tecavüz, pazarlarda köle olarak para babalarına peşkeş çekilme, canice katledilme korkusunu duymadan topraklarını, onurlarını, geleceklerini savunmak için en öndeler.

Zulüm büyüdükçe kadınların ayaklarındaki prangaların hiçbir hükmü kalmıyor. Zincirlerini kıran kadınların erkek emekçi kardeşleriyle verdiği direniş bu nedenle büyük bir odak haline dönüşüyor. Kadını toplumsal yaşamdan uzaklaştırmaya, dinci gericilikle kölelik zincirlerine daha da kalın zincirler eklenmesine karşı kadınların mücadelesi büyüyor. Kürt kadınları, geleneksel, dinsel baskıya karşı kavganın içerisinde özgürleşiyorlar.

Emperyalist dünyanın bu büyük direnişi dahi kadını metalaştıran bir algı üzerinden değerlendirdiği, bir reklam malzemesi haline getirmeye çalıştığı düşünüldüğünde kadın için tek kurtuluşun toplumsal devrim olduğu bir kez daha doğrulanmış olmuyor mu? Büyük bedeller ödenen bir direnişteki kadın savaşçıları güzelliklerini pazarlayan bir metalar dünyasında direnirken, özgürleşmek ve köleliğimizin tek sorumlusu olan kapitalizme karşı devrimci mücadeleyi büyütmek, sınıf eksenli kadın çalışmasında alınacak mesafeye sıkı sıkıya bağlıdır.

TKİP dava tutsağı
Evrim Erdoğdu