DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs'ı değerlendirdi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs’ı değerlendirdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), DİSK Genel Merkezinde 1 Mayıs'ı değerlendirdiği açıklamayı basın toplantısı ile duyurdu.

Toplantıda kurumlar adına “Korku değil birlik-mücadele-dayanışma kazandı!” başlıklı ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.

Açıklamada baskıların, yasakların, katliamların yaşandığına ve bunlarla birlikte oluşan korku atmosferine dikkat çekildi. 10 Ekim'deki Ankara Katliamı’nda sorumluluğu olan görevlilerinin yargılanmasının iktidar tarafından engellendiğinin üzerinde durularak Adana’da 1 Mayıs'ın hukuksuz olarak yasaklandığına değinildi.

Böylesi bir ortamda, yaratılan korku duvarını aşmaya dönük 1 Mayıs mitingleriyle, “emeğin, barışın, demokrasinin, laikliğin ve özgürlüğün egemen olduğu bir ülkenin resmi”nin çizildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Bir korku duvarının ardından iktidarlarını, saraylarını, servetlerini korumak isteyenler kaybetti, Birlik-Mücadele ve Dayanışma kazandı. Toplumun en geniş kesimleri 1 Mayıs'ın kucaklayan, birleştiren şemsiyesi altında, kendi sözlerini söyleyerek bir araya geldi. Her renkten pankartlara yazılmış talepler, her dilden şarkılar-türküler, her inançtan her yaştan emeğin hakları için kol kola girmiş insanlar hayallerindeki ülkeyi meydanlarda var ettiler.”

Açıklamanın devamında dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmaları ile mecliste bir darbe gerçekleştirilmek istendiği söylendi. Taksim'in 1 Mayıs'a kapatılmasının hukuksuzluk ve zorbalık olduğu belirtilen açıklamada, 260 kişinin gözaltına alındığına, bir kişinin TOMA ile ezilerek katledildiğine dikkat çekildi.

“Böyle bir yönetim anlayışıyla uzlaşmak mümkün değildir”

Devletin Bakırköy icazetini alarak 1 Mayıs mitingi yapan sendikalar,  bu gerçeğin yanı sıra, valinin ve devlet yetkililerinin kendilerine teşekkürlerini de göz ardı ederek 1 Mayıs değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: “Bu kadar keyfi, bu kadar hukuksuz, bu kadar anti-demokratik bir yönetim anlayışıyla uzlaşmak mümkün değildir. Yasa tanımaz, mahkeme kararı tanımaz, hak-hukuk tanımaz biçimde işçilere Taksim meydanını kapatmayı bir 'kutsal dava' ve takıntı haline getiren AKP iktidarıdır.”

Açıklama şu ifadelerle sona erdi: “1 Mayıs meydanlarında buluşan yüz binler, emek-barış-demokrasi düşmanı politikaları durdurmak için sonuna kadar direnmeye devam edecek, taleplerinin takipçisi olacaktır. Kıdem tazminatının gaspına, taşeron ve kiralık işçiliğe, kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına, performans sistemi dayatmasına, emek ve meslek örgütlerinin iktidar tarafından baskı altına alınmasına, savaş ve baskı politikalarına karşı mücadelemiz kol kola, omuz omuza sürecektir. Taksim meydanı başta olmak üzere ülkenin tüm meydanlarını özgürleştirecek olan işte bu birlik-mücadele-dayanışma bilinci olacaktır.”

Açıklamanın okunmasının ardından basın toplantısı sonlandırıldı.

Kızıl Bayrak / İstanbul