BDSP: Taksim yasağınızı tanımıyoruz!

BDSP tarafından Avcılar, Kartal ve Sarıgazi'de yapılan eylemlerle sermayenin saldırılarına karşı direnmek için Taksim iradesi gösterildiğinin altı çizildi. Taksim iradesine yönelik polis terörü protesto edilerek gözaltıların derhal serbest bırakılması vurgulandı.

Avcılar

Kartal

Sarıgazi

Sermaye devletinin Taksim'i işçi ve emekçilere yasaklama kararını tanımayan ilerici, devrimci güçler sabahın erken saatlerinden itibaren 1 Mayıs'ın direniş ruhunu Taksim'e taşıdılar. Taksim'in dört bir tarafı yasakları tanımayan iradenin sloganlarıyla yankılanırken, polisin vahşi saldırıları ile karşılandı. BDSP tarafından Avcılar, Kartal ve Sarıgazi'de eylemler yapılarak Taksim’e yönelik saldırılar protesto edildi; Taksim iradesine sahip çıkmanın sermayenin saldırılarına karşı direnmek anlamına geldiği vurgulandı.

Avcılar

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Taksim'de yaşanan polis terörünü ve gözaltıları protesto etmek, Taksim iradesini selamlamak için Avcılar'da saat 14.30'da eylem gerçekleştirdi. Deprem anıtı önünde toplanarak, “Yasaşın 1 Mayıs” şiarlı BDSP imzalı pankartın açıldığı eylemde “Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Mücadelemiz!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” , “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!” sloganları haykırıldı.

BDSP adına yapılan konuşmada Taksim yasağı protesto edilerek, işçi ve emekçilerin, devrimcilerin Taksim iradesine yasak konulamayacağı vurgulandı. Sabah saatlerinden itibaren polis yığınaklarına ve gözaltı saldırılarına karşı Taksim kararlılığının sokaklarda haykırıldığı belirtildi. Reformistlerin Bakırköy icazetine sığınmalarına karşı gösterilen Taksim iradesinin anlamı üzerinde duruldu. Taksim demenin kölece çalışma koşullarına, sosyal yıkım saldırılarına karşı durmak, kirli savaşa ‘dur’ demek anlamına geldiği belirtildi. Konuşma mücadele çağrısıyla sonlandırıldı.

BDSP konuşmasının ardından, genel başkanı ve yöneticileri de gözaltında olan DEV TEKSTİL adına bir konuşma gerçekleştirilerek Taksim'in işçilere yasaklanamayacağı belirtildi. DEV TEKSTİL adına yapılan konuşmada, “Dostlarımızla beraber Taksim sokaklarında direndik, direnmeye devam edeceğiz” denildi.

Polis ablukası altına gerçekleştirilen eylem, atılan sloganlarla sonlandırıldı.

Kartal

Kartal’da “Yaşasın 1 Mayıs” pankartları ve “1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla toplanan kitle Bankalar Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. İşçilere emekçilere yönelik sermaye devletinin saldırı politikalarını, kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını ve Kürt halkına yönelik imha ve inkar politikalarını teşhir eden ajitasyon konuşmalarıyla çay bahçelerine doğru yüründü. 1 Mayıs'a yönelik sermaye devletinin tahammülsüzlüğünün ve korkusunun anlatıldığı konuşmalarda, buna karşı Taksim iradesinin ortaya konduğu vurgulandı. Devletin bu iradeyi gösteren ilerici, devrimcilere uyguladığı gözaltı terörüne karşı çıkma çağrısı yapıldı. Böylesi bir dönemde devrim ve sosyalizm davasının kızıl bayrağını yükseltmenin öneminden bahsedildi.

Bankalar Caddesi üzerinde bulunan İş Bankası önüne gelindiğinde kitleye 1 Mayıs'ın tarihçesi anlatılarak aradan geçen zamana rağmen bugün hala işçi ve emekçilerin fabrikalarda, madenlerde 16 saate varan çalışma süreleri ile sömürüldükleri, kiralık işçilik, kıdem tazminatının gaspı, özel istihdam büroları ile işçilere ve emekçilere yönelik saldırı politikalarının devam ettiği üzerinde duruldu. Buna karşı 1 Mayıs'ta alanlarda olup talepleri, hakları için işçi ve emekçilerin mücadele etmesinin öneminden bahsedildi.

Konuşmalar “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm” sloganları eşliğinde sürdürülerek basın açıklamasına geçildi. Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

''Bizler BDSP olarak, var olduğumuzdan beri 1 Mayıs’ı tarihsel ve sınıfsal özüne uygun bir şekilde; birleşik, kitlesel ve militan bir ruhla kutlanması için çaba sarf ediyoruz ve sarf etmeye devam edeceğiz. Lakin, 2016 1 Mayısı’nda gerek sendikal bürokrasinin icazetçi anlayışı gerekse de reformist solun Taksim kaçkınlığı nedeni ile parçalı bir tablo ortaya çıktı.”

Açıklamanın devamında, BDSP olarak Taksim’de olunduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Bizler, yasak zincirlerini kırmak için Taksim'deydik. Bizler, bütün bir topluma giydirilmeye çalışılan deli gömleğini parçalamak için Taksim’deydik. Bizler, işçi ve emekçilere dayatılan kölelik koşullarına karşı direnişi büyütmek için Taksim'deydik. Ve buradan ilan ediyoruz ki, Taksim'i ve işçi sınıfına kapatılmak istenen diğer tüm alanları devrimci bir sınıf hareketi yaratarak tamamen özgürleştireceğiz.”

İlericilerin, devrimcilerin Taksim iradesi göstermesine karşı azgınca saldıran sermaye devletinin kolluk güçlerinin yaptığı gözaltı terörü teşhir edilerek “Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” denildi. Bundan sonrası için daha güçlü alanlarda olma vurgusu yapılarak eylem sonlandırıldı.

Sarıgazi

1 Mayıs Taksim alanını işçi ve emekçilere, devrimcilere yasaklayan sermaye devletinin baskı ve terörü Sarıgazi’de protesto edildi. BDSP’liler Demokrasi Caddesi’nde bir araya gelerek Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunu haykırdılar.

Ajitasyon konuşmalarıyla başlayan protesto eyleminde BDSP’lilerin kölece çalışma koşullarına, savaş ve saldırganlığa, kadın cinayetlerine, gençliğe yönelik saldırılara karşı topyekûn direnişi büyütmek için bugün Taksim alanında olduğu haykırıldı. İcazetçi sendikaların ve onun peşine takılan ve bu icazeti kabul edenlerin Bakırköy alanına gitmeleri teşhir edildi. Taksim ve bütün yasaklı alanların direnişle kazanılacağı vurgulandı. Teşhir konuşmaları esnasında “1 Mayıs kızıldır, kızıl kalacak!”, “Yaşasın Taksim direnişimiz!” sloganları atıldı.

Konuşmaların ardından basın açıklamasına geçildi. Açıklamada yasakları tanımayarak, saldırılara karşı fiili direnişin devam edeceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından Demokrasi Caddesinin girişine “ 1 Mayıs alanı Taksim’dir! BDSP” yazılı pankart asıldı.

Kızıl Bayrak / Avcılar-Kartal-Sarıgazi