1 Mayıs’ın ön gününde alanlara çağrı

İzmir’de sınıf devrimcileri 1 Mayıs’tan bir gün önce de yürüttükleri faaliyetle işçi ve emekçilere alanlara çağırdılar.

Gün içerisinde Çiğli’de iki merkezi noktada BDSP imzalı “Yaşasın proletarya enternasyonalizmi, yaşasın 1 Mayıs!”, “Emperyalist savaşa, sömürüye, eşitsizliğe, şiddete, kadın cinayetlerine karşı, özgürlük eşitlik sosyalizm”, “Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalist işçi-emekçi iktidarı” şiarlı pankartlar asılarak işçi ve emekçilere 1 Mayıs’ta alanlarda olma çağrısı yapıldı.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun 1 Mayıs çağrı bildirileri ise Buca’nın emekçi semtlerindeydi. Geçtiğimiz hafta Buca merkez hattına yoğun olarak yapılan 1 Mayıs afişleri ise duvarları süslemeye devam ediyor.

Kızıl Bayrak / İzmir